แนะนําบริษัท - About Us

- Our Services

รับดำเนินการงานระบบ (System Integrator)

ออกดูหน้างานเพื่อประเมินราคา (Site Survey)

งานออกแบบโปรแกรมควบคุม โปรแกรมจัดการและแสดงผล (Controller , Operation and Monitoring , HMI-SCADA Software and PLC)

งานออกแบบวงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit)

งานออกแบบระบบ (System Configuration)

งานบริการและทดสอบระบบหน้างาน (Commissioning and test run)

- Company Information

ชื่อไทย : บริษัท อีคอสเทค จำกัด

ชื่ออังกฤษ : ECOSTECH CO., LTD.

ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 61 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เว็บไซต์บริษัท : www.ecostech.co.th

อีเมล์ : sales@ecostech.co.th

ติดต่อสอบถาม : 064-9954525

- Products and Solutions

Monitoring System

Operation System

Industrial Internet of Things (IIOT)

Data Logging Management

Notify Message Solution